TOMASZ KOCIMSKI
Oficjalna Strona
www.tomaszkocimski.pl

tk z logo (147 kB)

TOMASZ KOCIMSKI – kandydat na burmistrza i radnego rady powiatu


14.11.2014

W dniu 13.11.2014r. Sojusz Lewicy Demokratycznej przeprowadził w Sochaczewie dawno oczekiwaną akcję "WARTO CZYTAĆ". Rozdaliśmy ponad 2500 tys. książek, akcja nasza cieszyła się wielkim zainteresowaniem naszych mieszkańców. Każdy z przybyłych mógł sobie wybrać książkę jaka go interesowała. Nie zabrakło, również kandydatów którzy startują w najbliższych wyborach z naszej listy między innymi kandydat na Burmistrza Tomasz Kocimski - mieszkańcy mogli zadać im pytania, podsunąć pomysły na lepszy Sochaczew w ich oczach. Miło było nam gościć Przewodniczącego Rady Mazowieckiej SLD Pana Włodzimierza Czarzastego. Dziękujemy wszystkim za wyrazy wdzięczności i zapraszamy na kolejne nasze Akcje.


Przewodnicząca Rady Powiatowej SLD
w Sochaczewie
Henryka Cieślak

Ksiązki Ksiązki

 

31.10.2014

Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprasza do udziału w mazowieckiej akcji "Warto czytać". Od 7 listopada SLD będzie ZA DARMO rozdawać książki na terenie Warszawy i całego Mazowsza. W Sochaczewie spotykamy się 7 listopada w godzinach 13.00 - 17.00 na ulicy 1-Maja obok Poczty Polskiej. Akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do jak najczęstszego sięgania po książkę. Akcją tą pragniemy zwrócić uwagę na złą praktykę likwidacji bibliotek w małych miejscowościach i w szkołach. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku – książki czekają zarówno na tych najmłodszych, jak i starszych czytelników. Czeka na Państwa ponad 100 tysięcy książek.

ZAPRASZAMY !!!

24.10.2014

Witam serdecznie wszystkich Państwa na swojej stronie.

Korzystając z możliwości, jakie stworzył nam internet, pragnę na początek tą drogą przybliżyć mieszkańcom naszego miasta i powiatu swoją skromną sylwetkę, a nade wszystko zasadnicze motywy, którymi kierowałem się podejmując tą decyzję.

Zdaję sobie sprawę, że dla większości wyborców moje pojawienie się wśród już dotychczas lansowanych kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza, jest z pewnością swego rodzaju zaskoczeniem . Nie ukrywam, że moja rodzina, jak też grono przyjaciół, kiedy dzieliłem się z nimi tym pomysłem wyrażali często sceptycyzm, padało też wiele mądrych uwag i rad, które głęboko przeanalizowałem. Stąd dla jasności proszę zrozumieć, ze nie była to łatwa dla mnie decyzja. Nie jestem politykiem, nie mam żadnych doradców, nikt mnie nie namawiał, czy agitował. Mam swój własny rozum, poukładane świetnie życie rodzinne i zawodowe i mam poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane w życiu decyzje.

Przyznaję, że praktycznie do końca ubiegłego roku, byłem jak myślę pewnie większość z Państwa – biernym obserwatorem lokalnej sceny politycznej. Zacząłem się jej bliżej przyglądać po wybuchu słynnej już dzisiaj w całym kraju afery w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie – jednostce podległej Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie. Dochodzenie prowadzone przez policję i prokuraturę jest ciągle w toku, sprawa jest rozwojowa i zatacza coraz szersze kręgi i dotyczy również innych agend podległych Starostwu.

Każde przestępstwo musi mieć swoje podłoże, które stwarza warunki do jego popełnienia i ta oczywistość właśnie spowodowała w głównej mierze motywy, które zaważyły o mojej decyzji włączenia się do obiegu politycznego w mojej Małej Ojczyźnie – Ziemi Sochaczewskiej.

Wtedy to zacząłem przyglądać się wnikliwie konstrukcji władzy w powiecie, której podstawowym trzonem okazało się stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej” wraz z PSL i z kilkoma członkami innych stowarzyszeń i partii wchodzących w skład koalicji rządzącej. Taka konstrukcja władzy stworzyła wręcz idealne warunki do obsadzania ważnych stanowisk w powiecie wyłącznie własnymi wiernymi ludźmi. Ci z kolei czując się bezpieczne i bezkarnie, mając nad sobą bezpieczny koalicyjny parasol trzymany przez kolegów i koleżanki z Zarządu i Prezydium Rady Powiatu podjęli i prowadzili od kilku lat ohydny proceder oszustw, okradania i zastraszania ludzi starszych, schorowanych oraz własnych pracowników.

Dlaczego Ja ? – bo chcę, jeśli zdobędę Państwa zaufanie doprowadzić, aby przestały istnieć takie patologie, by przestały funkcjonować dotychczasowe, zakorzenione już od lat układy, powiązania i wzajemne zależności, bo taka jest prawda, bardzo czytelna w szczególności w strukturach władzy naszego powiatu, a także miasta i niektórych gminach. To wszystko dzieje się tu i teraz. Takie warunki stwarza demokracja, która ma wiele odmian. Można z niej korzystać czerpiąc najważniejsze wartości jak wolność, uczciwość, równość, sprawiedliwość i odpowiedzialność. Bez tych wartości nawet najbardziej zacne założenia demokracji będą zatracane. To wszystko zależy od ludzi, którzy się tą demokracja posługują.

Dlaczego Ja ? – bo mam nadzieję, że zostaną w tych wyborach wyeliminowani ludzie, którzy nie znają tych wartości. Tylko wtedy będzie można stworzyć warunki dla realnego rozwoju i realizacji zadań, umożliwiających prawdziwy rozwój miasta i całego powiatu.

Dlaczego Ja ? – ponieważ mam nadzieję, że przedstawiona poniżej moja krótka synteza lokalnej sceny politycznej ułatwi Państwu podjęcie decyzji podczas głosowania w wyborach do samorządów w dniu 16 listopada tego roku.

Pragnę przypomnieć, że sprawowanie lokalnej władzy oparte jest na porozumieniach koalicyjnych różnych szczebli władzy samorządowej. Efektem tego faktu jest podział stanowisk decyzyjnych na szczeblu gmin, miasta i powiatu pomiędzy osoby wywodzące się z poszczególnych partii i stowarzyszeń. Dostają władzę najmocniejsi liczbowo w koalicji, jak się później okazuje przeważnie niekompetentni do wypełniania otrzymanych funkcji i stanowisk.

Sprawdzają się jedynie wobec siebie i tych wszystkich, których wokół siebie umocowali. Wspierają się wzajemnie i przez całą 4-letnią kadencję kompletują i uzależniają coraz większy krąg osób, aby utrzymać swoje pozycje na następną kadencję.

Wręcz flagowym przykładem takiego wzajemnego przenikania się partii i stowarzyszeń jest nasz powiat na czele z „Porozumieniem Ziemi Sochaczewskiej”, którego twórcą jest V-ce Starosta Janusz Ciura. Prezesem tego Stowarzyszenia jest Szef sochaczewskiego PSL i Wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński.

 

Większość członków PSL na czele ze Starostą Tadeuszem Korysiem i członkiem Zarządu Powiatu Ryszardem Ambroziakiem, to aktywni działacze „Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej”. Wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Haliną Pędziejewską, też aktywną działaczką PZS otwierają listy wyborcze tego stowarzyszenia.

Dla zabezpieczenia utrzymania ciągłości władzy w naszym powiecie w następnej kadencji w jednym szeregu z „Porozumieniem Ziemi Sochaczewskiej” stoi także Stowarzyszenie „Przyjazny Samorząd” na czele z urzędującym członkiem Zarządu Powiatu Przemysławem Gaikiem z Platformy Obywatelskiej, także kandydatem na Burmistrza.

W parze z Przemysławem Gaikiem na czele listy kandydatów z tegoż Stowarzyszenia o mandat do Rady Powiatu ubiega się V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Popiołek, która porzuciła szeregi SLD dla dobra dotychczasowego koalicyjnego układu sił, mającego ciągłe parcie na władzę. Pani Jolanta Popiołek zapomniała już chyba, że była Senatorem RP V Kadencji z ramienia SLD.

Dla jeszcze większego zagmatwania geografii wyborczej dla przeciętnego lokalnego wyborcy - na czele listy Stowarzyszenia „Mazowiecka Wspólnota Samorządowa” stoi obecny koalicjant Janusza Ciury - Jerzy Żelichowski wraz z kandydatem na Burmistrza Bogumiłem Czubackim.

Z obserwacji wynika również, że bardzo blisko tego układu znajduje się jeszcze jedno Stowarzyszenie pod nazwą „Porozumienie Obywatelskie Sochaczew”, którego listę do powiatu otwiera Urszula Pawlak, niegdyś działaczka Platformy Obywatelskiej, która również kandyduje na funkcję Burmistrza.

Dla uwiarygodnienia się w oczach wyborców na listach wyborczych do Rady Powiatu znalazły się również znane nazwiska. Przykładem niech będzie Pan Jerzy Krupa, były radny Sejmiku Mazowieckiego, który znajduje się w czołówce listy „Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej” Janusza Ciury.

Dlaczego Ja ? - bo mam nadzieję, że urzędujący Starosta i Przewodniczący Zarządu Powiatu Tadeusz Koryś jeszcze przed wyborami wyjaśni wyborcom dlaczego, mimo nacisku radnych i oczekiwań ze strony społeczeństwa nadal utrzymuje bezkarnie Janusza Ciurę na stanowisku V-ce Starosty.

 

Dlaczego Ja ? - ponieważ mam nadzieję, że znajdę się w drugiej turze wyborów rywalizując z ubiegającym się o reelekcję obecnym Burmistrzem Piotrem Osieckim.

 

Jestem bezpartyjny, ale od zawsze mam poglądy lewicowe i dlatego zdecydowałem się kandydować na stanowisko Burmistrza Sochaczewa i radnego do Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej – Lewica Razem.

 

Dlaczego Ja ? - gdyż wierzę, że tak jak mnie wszystkim wyborcom zależy na tym, aby 17 listopada obudzić się w nowej rzeczywistości i dowiedzieć się, że decyzje o losach Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej przez następne 4 lata podejmować będą właściwi nowi ludzie, prawdziwi samorządowcy, znający zasady dobrej demokracji, kompetentni, odpowiedzialni i autentycznie zaangażowani w pracę na rzecz poprawy warunków naszego życia.